PEG logo
  • Ewch i’n safleoedd rhwydweithio cymdeithasol
  • facebook
  • twitter

Partneriaeth Economaidd Gwynedd (PEG)

Mae'r Bartneriaeth bellach wedi dod i ben. Am fwy o wybodaeth cysylltwch 01286 679343. Diolch

Croeso i adran Y Bartneriaeth. Mae PEG yn hwyluso cydweithio er mwyn sicrhau dyfodol llewyrchus i bobl, cymunedau a busnesau Gwynedd ac yn cadw golwg ar y Cronfeydd Ewropeaidd sy'n weithredol yn y sir, gan gynnwys y Rhaglen Cydgyfeiriant. Mae PEG hefyd yn hybu datblygiad economaidd Gwynedd yn gyffredinol.

Yn yr adran yma cewch wybodaeth am:

  • Y Bartneriaeth - cyfarfodydd
  • Aelodau - sut i ymaelodi
  • Papurau cyfarfodydd
  • Is-grwpiau PEG
  • Partneriaethau strategol eraill yng Ngwynedd.
  • Mentrau a phrosiectau PEG

Defnyddiwch y cysylltiadau ar y chwith i fynd i’r tudalennau perthnasol.


Rhannwch y dudalen hon gyda'ch ffrindiau:


Calendr Cyfarfodydd 2011/12
 
 

Llwyddo Yng Ngwynedd

Gwynedd Ar Y Cyd / Gwynedd Together Cyngor Gwynedd / Gwynedd Council Partneriaeth Twristiaeth Gogledd Cymrul / Tourism Partnership Wales Partneriaeth Twristiaeth Canolbarth Cymru / Tourism Patnership Mid-Waes Hyrwyddo'r Iaith Gymraeg yng Nghwynedd / Promoting the Welsh language in Gwynedd Bwrdd Yr Iaith Gymraeg - The Welsh Language Board Leader LCC / WAG