PEG logo
  • Ewch i’n safleoedd rhwydweithio cymdeithasol
  • facebook
  • twitter

Termau ac Amodau

Mae'r wefan hon yn cael ei diweddaru gan Ysgrifenyddiaeth Partneriaeth Economaidd Gwynedd, sef Adran yr Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd.

Ymwrthodiad atebolrwydd
Er bod pob ymdrech wedi ei wneud i sicrhau bod yr wybodaeth ar dudalennau gwefan Partneriaeth Economaidd Gwynedd yn gywir, mae’n bosib y gall rhai manylion newid. Mae Ysgrifenyddiaeth Partneriaeth Economaidd Gwynedd yn adolygu ac yn datblygu’r cynnwys yn gyson. Os ydych yn amau cywirdeb, cysylltwch â Ysgrifenyddiaeth y Bartneriaeth (01286) 679 343 neu anfonwch neges i [email protected]

Mae’r Ysgrifenyddiaeth yn gwneud pob ymdrech i wirio ffeiliau sydd ar gael i'w llawrlwytho ar y safle am firysau. Nid yw’r Ysgrifenyddiaeth yn derbyn cyfrifoldeb am unrhyw golled neu niwed sy'n digwydd o ganlyniad i lawrlwytho deunydd oddi ar wefan y Bartneriaeth. Yr ydym yn argymell y dylai defnyddwyr ail-wirio pob deunydd a lawrlwythir gyda'u meddalwedd gwrth-firws eu hunain.

Gwefannau allanol
Mae yna nifer helaeth o gysylltau i wefannau allanol ar ein gwefan. Nid yw Ysgrifenyddiaeth y Bartneriaeth (Cyngor Gwynedd) na’r Bartneriaeth ei hun yn gyfrifol am gynnwys unrhyw un o'r gwefannau trydydd parti yma mewn unrhyw ffordd.
 

Llwyddo Yng Ngwynedd

Gwynedd Ar Y Cyd / Gwynedd Together Cyngor Gwynedd / Gwynedd Council Partneriaeth Twristiaeth Gogledd Cymrul / Tourism Partnership Wales Partneriaeth Twristiaeth Canolbarth Cymru / Tourism Patnership Mid-Waes Hyrwyddo'r Iaith Gymraeg yng Nghwynedd / Promoting the Welsh language in Gwynedd Bwrdd Yr Iaith Gymraeg - The Welsh Language Board Leader LCC / WAG