PEG logo
  • Ewch i’n safleoedd rhwydweithio cymdeithasol
  • facebook
  • twitter

Polisi Preifatrwydd

Mae'r wefan hon yn cael ei diweddaru gan Ysgrifenyddiaeth Partneriaeth Economaidd Gwynedd, sef Adran yr Economi a Chymuned, Cyngor Gwynedd.

Preifatrwydd
Mae’n rhaid i chi gael sicrwydd er mwyn cael yr hyder i roi gwybodaeth breifat i ni drwy ddefnyddio ffurflenni ar-lein ar y wefan hon. Mae’n bwysig i ni, pan fyddwch yn dewis gwneud, bod eich preifatrwydd yn cael ei warchod bob amser, a’n bod ni yn ymddwyn mewn ffordd glir a chyfrifol.

Mae gwarchod eich gwybodaeth bersonol yn hynod bwysig – yr unig amser y byddwn angen yr wybodaeth yma fydd i ddarparu gwasanaethau a chreu cynlluniau ar gyfer gwasanaethau eraill yn y dyfodol.

Mae unrhyw wybodaeth bersonol rydych yn ei roi i ni yn cael ei gadw mewn cronfeydd data sydd yn berchen i naill ai Cyngor Gwynedd neu gorff mae'r Cyngor yn ei ddefnyddio i ddarparu gwasanaeth(au) ar lein ar ei ran.

Os na fydd gofyn drwy gyfraith - ni fyddwn yn datgelu unrhyw wybodaeth bersonol i gwmnïau, busnesau neu unigolion.

Diddymu tanysgrifiad bwletinau gwybodaeth/ Diddymu aelodaeth
Os ydych yn dymuno peidio derbyn bwletinau gwybodaeth, neu yn dymuno diddymu eich Aelodaeth; cysylltwch â'r Ysgrifenyddiaeth os gwelwch yn dda drwy gysylltu:

Ffôn: 01286 679 343
E-bost: [email protected]

 

Llwyddo Yng Ngwynedd

Gwynedd Ar Y Cyd / Gwynedd Together Cyngor Gwynedd / Gwynedd Council Partneriaeth Twristiaeth Gogledd Cymrul / Tourism Partnership Wales Partneriaeth Twristiaeth Canolbarth Cymru / Tourism Patnership Mid-Waes Hyrwyddo'r Iaith Gymraeg yng Nghwynedd / Promoting the Welsh language in Gwynedd Bwrdd Yr Iaith Gymraeg - The Welsh Language Board Leader LCC / WAG