PEG logo
  • Ewch i’n safleoedd rhwydweithio cymdeithasol
  • facebook
  • twitter

Newyddlen / Ymuno

Croeso i'r adran Newyddlen/Ymuno. Yn yr adran yma medrwch:

  • Cofrestru i dderbyn Bwletinau Gwybodaeth
  • Ymuno â'r Barteriaeth


Cofrestru i dderbyn ein Bwletinau Gwybodaeth

Cynhyrchir bwletinau gwybodaeth yn rheolaidd a fydd yn eich diweddaru ar waith a digwyddiadau PEG, cyfleon tendro a newyddion yn maes datblygu'r economi.

Mae'n bosib dewis eich meysydd o ddiddordeb wrth gofrestru, er mwyn sicrhau eich bod ddim ond yn derbyn y wybodaeth yr ydych yn ei ddymuno.

Arrow_Partnership Cliciwch yma i gofrestru....


Ymuno â'r Bartneriaeth

Trwy fod yn aelod o’r Bartneriaeth byddech yn derbyn diweddariadau cyson ar waith PEG, cael y cyfle i gyfrannu tuag at ddatblygiad prosiectau a strategaethau PEG, derbyn gwahoddiadau cyson i ddigwyddiadau a gweithdai a gaiff eu cynnal gan PEG a chael y cyfle i ymuno â grwpiau gwaith PEG. Petaech yn dymuno gwneud hynny.

Arrow_Partnership Cliciwch yma i ymuno a'r Bartneriaeth...


 

Llwyddo Yng Ngwynedd

Gwynedd Ar Y Cyd / Gwynedd Together Cyngor Gwynedd / Gwynedd Council Partneriaeth Twristiaeth Gogledd Cymrul / Tourism Partnership Wales Partneriaeth Twristiaeth Canolbarth Cymru / Tourism Patnership Mid-Waes Hyrwyddo'r Iaith Gymraeg yng Nghwynedd / Promoting the Welsh language in Gwynedd Bwrdd Yr Iaith Gymraeg - The Welsh Language Board Leader LCC / WAG
Gyrrwch y cyfrinair