PEG logo
  • Ewch i’n safleoedd rhwydweithio cymdeithasol
  • facebook
  • twitter

 
 

Cyfnod gweithredol y cynllun : 2003 - 2007

Lansiwyd cynllun MENTERRA yn 2003 gyda phecyn cyllido o £2.6m drwy raglen Amcan Un, Llywodraeth Cynulliad Cymru, Awdurdod Datblygu Cymru, Prifysgol Cymru Bangor a Chyngor Gwynedd. Roedd yn gynllun peilot tair blynedd uchelgeisiol ac arloesol, sydd bellach wedi ei ymestyn hyd Medi 2007, gyda’r nod o ddatblygu cnydau a phlanhigion newydd, ynghyd a rhai traddodiadol a chynhenid.

Mae MENTERRA wedi cael ei reoli a’i gydlynu gan Cyngor Gwynedd a’r nod oedd cysylltu gwaith ymchwil academaidd mewn cynnyrch a nwyddau gyda photensial cyfleoedd prosesu a marchnata. Mae’r prosiect wedi cydweithio gyda ffermwyr i ddatblygu’r mentrau newydd ac arloesol yma, er mwyn eu galluogi yn y dyfodol i gynhyrchu a marchnata’r nwyddau, gyda’r nod o osod sylfaen i ddatblygu cyfleusterau prosesu, fel y bo economi Gwynedd yn elwa o’r datblygiadau ar ffermydd oddimewn i’r sir.

Defnyddiwyd rhan o’r gronfa i sefydlu’r Ganolfan Arlosesi-Amaeth newydd yn Henfaes, Abergwyngregyn, ac mae’r prosiect wedi gweithredu mewn partneriaeth gyda 3 sefydliad arall oddimewn i’r sir:-
  • Yr Ysgol Gwyddorau Amaeth a Choedwigaeth (sydd bellach yn cael ei hadnabod fel Ysgol yr Amgylchedd ac Adnoddau Naturiol) Prifysgol Cymru Bangor, oedd yn gyfrifol am y gwaith ymchwil a datblygu gwyddonol
  • Cymad yn cysylltu gyda ffermwyr lleol
  • BIC Innovation yn gyfrifol am wneud arolwg o’r farchnad a masnacheiddio cynnyrch newydd.
 
Menterra yn Sioe Frenhinol Cymru

 

Menterra yn yr Eisteddfod Genedlaethol, 2005

Rhannwch y dudalen hon gyda'ch ffrindiau:


 

Llwyddo Yng Ngwynedd

Gwynedd Ar Y Cyd / Gwynedd Together Cyngor Gwynedd / Gwynedd Council Partneriaeth Twristiaeth Gogledd Cymrul / Tourism Partnership Wales Partneriaeth Twristiaeth Canolbarth Cymru / Tourism Patnership Mid-Waes Hyrwyddo'r Iaith Gymraeg yng Nghwynedd / Promoting the Welsh language in Gwynedd Bwrdd Yr Iaith Gymraeg - The Welsh Language Board Leader LCC / WAG